Marta Moreta arremet contra les falses cooperatives i les condicions dels treballadors del sector carni

  • Actualitzat:
  • Creat:

La Diputada socialista registra al Parlament una bateria de 38 preguntes per requerir informació sobre la situació de les inspeccions de treball en diversos escorxadors i granges de Catalunya

La Diputada socialista Marta Moreta, ha entrat aquesta setmana al registre del Parlament una bateria de 38 preguntes per requerir informació sobre la situació de les inspeccions de treball en diversos escorxadors i granges de diferents indrets de Catalunya.


Concretament les preguntes que requereix Moreta fan referència a les inspeccions de treball d'escorxadors i granges de les Comarques d'Osona, el Bages, la selva, la Garrotxa, el Gironès, l'Alt Empordà, la Segarra, el Pla d'Urgell entre d'altres. Les peticions entrades per la Diputada Socialista van des de demanar les còpies de les actes de les inspeccions de treball que s'han realitzat als escorxadors i granges de les comarques esmentades, des de l'any 2014 fins a l'any 2017, fins a les còpies dels expedients sancionadors que s'han obert i el nom de les granges i escorxadors on s'han realitzat aquestes inspeccions i d'on s'han rebut les denúncies. A més les preguntes fan referència especifica a l'escorxador de Le Porc Gourmet, entre els anys 2014 fins al 2017.


Un total de 38 preguntes totes destinades a obtenir informació per tal de poder preparar diferents iniciatives parlamentàries un cop s'iniciï la nova legislatura. "Fa temps que els socialistes hem anat posant el focus a les condicions de treball que pateixen alguns treballadors de la indústria càrnia, sobretot a la Comarca d'Osona" ha recordat Moreta, que també ha remarcat que des de l'any 1996 "és coneguda per Inspecció de Treball, i per tots plegats, la contractació de treballadors en molts escorxadors com a autònoms de cooperatives, situació que s'ha convertit pràcticament l'única forma de contractació en aquestes empreses. En alguns escorxadors hi ha conflictes laborals, però en concret a Le Porc Gourmet, tal com ja vam denunciar en el seu moment, els conflictes laborals han passat també a convertir-se en un conflicte social i de drets humans."


Tot i que el 9 de juliol del 2015 el Ple del Parlament va aprovar la llei de cooperatives 12/2015 en la que es diu específicament que "correspon al Departament competent en matèria de cooperatives conèixer les infraccions i la imposició de sancions que estableix aquesta llei, en virtut de l'acta emesa per la Inspecció de Treball, que ha d'incloure, si escau, la infracció corresponent, la proposta de sanció, la graduació i la quantificació, d'acord amb els articles 150 i 151, sens perjudici de les competències que respecte a les cooperatives amb secció de crèdit té el departament amb competències en la matèria". Des del 2016 que la Diputada Moreta, insisteix que el Govern de la Generalitat està inactiu en aquest àmbit.

Paraules clau: