"Posem en valor la Dona al món rural"

  • Actualitzat:
  • Creat:

Article d'opinió de Judith Alcalà, Secretària de Política Municipal del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran

Històricament, les dones que viuen al món rural han combinat el treball a les explotacions familiars, ja siguin agràries o ramaderes, a l’hora que s’han fet càrrec de les tasques de la llar i la cura de la família. Tasques que, encara avui, es dóna sovint a l’ombra i sense protagonisme. L’estructura patriarcal establerta de les famílies feia que les terres i propietats dels pares passessin directament als fills, que eren els que en teoria treballaven i donaven continuïtat a les explotacions familiars. Però s’oblida sovint aquesta tasca no hauria estat possible sense el paper de la dona, ja que no podem de perdre de vista que elles eren i són les que sostenen principalment la vida familiar, social i econòmica, combinant organització, treball i esforç per poder tirar endavant el desenvolupament de l’empresa agrària i ramadera.

La dona, independentment d'on visqui, sempre ha fet més d'una jornada: organitzar l’agenda domèstica, tenir cura dels fills i filles, tenir cura dels pares, el treball remunerat fora de casa, etc. Sovint, ha assumit aquest paper deixant de banda els seus anhels. Però si ens centrem en les dones que viuen en el món rural, aquestes han fet tot això i més si tenim en compte que la seva jornada és encara  més dura i menys visible, treballant al camp i/o les granges sense una remuneració econòmica, sense cotitzar, sense reconeixement per part de la societat, assumint que formava part del seu roll.

Veiem, però, que en els darrers anys les dones que viuen en el món rural comencen a tenir un paper una mica més visible i una mica més rellevant, tot i que encara amb un reconeixement insuficient. L'esperit de sacrifici, l'esforç, la capacitat de treball, la visió empresarial, la presa de decisions, el lideratge que tenen totes elles, fan que sigui un potencial extraordinari que cal promocionar en l'àmbit formatiu i laboral.

Cal treballar perquè la igualtat d'oportunitats sigui efectiva, sense matisos, destinant recursos materials i econòmics que incentivin la incorporació de les dones en el món rural, oferint formació específica referent a l'emprenedoria de les dones en el sector ramader i agrari.

Per tot plegat, en aquest Dia Mundial de la Dona Rural, volem denunciar la manca d’igualtat d’oportunitats que encara avui pateixen les dones que viuen i treballen al camp. Cal fer visible el seu treball, esforç i compromís amb un món rural que cal posar en valor, potenciar i preservar.